Olika typer av museum

Det är sällan ett museum blandar tema. De flesta museum har valt att nischa in sig på ett visst område eller följer ett visst tema. Det finns med andra ord ett museum för nästan alla smaker. I den här delen kommer du därför att få en kort genomgång på vilka olika typer av museum som finns.

Naturhistoriska museum

Ett naturhistoriskt museum är ett sorts museum över de föremål som går att hitta i naturen. Museet följer ett naturvetenskapligt tema och visar upp biologin som varit under historian. Det finns ett naturhistoriskt museum i de flesta större städerna i världen. Till exempel naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Kulturhistoriska museum

Ett kulturhistoriskt museum är ett sorts museum över människans kultur genom historian. Museet följer ett historiskt och kulturellt tema och visar upp föremål som människan har skapat för underhållning eller skönhet. Ett exempel på ett kulturhistoriskt museum är kulturhistorisk museum som vi finner i den norska huvudstaden Oslo.

Konstmuseum

Ett konstmuseum är ett sorts museum som har en samling av konst. Konstmuseernas största uppgift är att bevara och vårda konstföremål. Ett av världens mest kända konstmuseum finner du i Frankrikes huvudstad Paris och heter Louvren.

Friluftsmuseum

Ett annat sorts museum är friluftsmuseet. Denna typ av museum har fått sitt namn eftersom att stora delar av deras samlingar finns att beskåda utomhus. Objekten på ett friluftsmuseum är till exempel gamla hus och byggnader. Denna typ av museum finns främst i norden. Ett av de mest kända friluftsmuseerna finns i Stockholm och heter Skansen.

Andra typer av museum

Sedan kan ett museum följa ett mer specifikt tema. Till exempel museum om en viss känd person eller museum om fängelser, järnvägar eller hembygdsgårdar.

Tekniskt museum

Ett tekniskt museum är ett museum som följer ett tekniskt tema. På denna typ av museum kan du får lära dig om teknik och hur teknik har sett ut förr i världen. Denna typ av museum är oftast interaktiv, vilket betyder att besökarna får prova på olika saker. Det är särskilt populärt bland barnfamiljer att besöka ett tekniskt museum.

Vetenskapsmuseum

Sist men inte minst så finns det även vetenskapsmuseum. Ett vetenskapsmuseum är ett museum som tillägnas vetenskapen. Det finns flera typer av vetenskapliga museum, de som visar historisk vetenskap men också de som visar nutidens vetenskap.

Relaterade inlägg