De allra flesta av oss har någon gång besökt ett museum. Första gången vi kommer i kontakt med ett museum är oftast redan när vi är barn då vi tillsammans med skolan eller familjen besöker ett museum. Att gå på museum är ett bra sätt att skaffa mer kunskap inom ett visst ämne eller för att få inblick i vår historia. Men för många är det också ett stort intresse. I den här delen kommer du att få veta lite mer om vad ett museum är för något.

Vad är ett museum?

Så, vad är egentligen ett museum?

Ett museum är en sorts institution eller byggnad som tar hand om och visar upp en samling artefakter. Samlingen kan se lite olika ut beroende på museets tema. Det kan till exempel vara kulturhistoriskt, naturhistoriskt, vetenskapligt, tekniskt eller konstnärligt. Museum består av olika utställningar. En del av dessa utställningar är fasta, medan andra utställningar kan flyttas från museum till museum. Det finns ett museum på de flesta större orterna. Förutom att ett museum kan ha olika teman så kan de även ha olika syften. Det kan vara allt ifrån att bevara och dokumentera till att finnas nära till hands för forskare och specialister.

Etymologi

I den här delen kommer du att få veta mer om vad själva ordet museum kommer ifrån. Ordet museum kommer ursprungligen från det grekiska ordet mουσεῖον eller mouseion som det uttalas och användes för att beskriva en plats som var tillägnad muserna. Musor är inom den grekiska mytologin de gudinnor som skyddade konsten. Därav har byggnaden fått sitt syfte, att beskydda och studera konst.

Museum förr i världen

Många kopplar museum till en samling av gamla saker. Men även under den tiden när de saker som är gamla nu fanns så existerade det faktiskt ett flertal museum. Ett av de äldsta bevisen man hittills har kunnat hitta för ett museum är från omkring 530 år före Kristus. Det vill säga från det ny babyloniska riket. Detta museum hittas i nutida Irak och kallas för Ennigaldi-Nanna’s museum och sägs vara uppfört på uppdrag av den dåvarande prinsessan Ennigaldi. På detta museum har man hittat ett flertal artefakter från det mesopotamiska riket. Anledningen till varför man tror att detta är ett museum är för att ett av fynden var en lertavla som på tre språk berättade om upptäckten av de artefakter som finns i samlingen. Med andra ord så är det inte helt olikt när vi går på museum idag, att man kan läsa på om de olika fynden på olika språk vid utställningen.

Man vet också att det fanns museum i antikens Grekland och i romarriket. Men då fanns objekten på display i kungliga palats och i deras trädgårdar.

Relaterade inlägg