Samlingarna hos museet

I fina Halmstad, i närheten utav Nissan och Norre Katts park finner du Hallands konstmuseum, tidigare kallat Länsmuseet Halmstad. Detta vackra museum är ritat av Ragnar Hjort och har funnits sedan 1933 och museet ändrade namn år 2011.

Museet erbjuder en bred variation utav konst och kultur. Du kan hitta allt från arkeologi, folkkonst till bonadsmåleri. Dessutom tillkommer nytt varje år genom inköp och gåvor till museet. Förutom konst finns även tillfälliga utställningar, stadsvandringar, workshops, skolverksamhet, utbildningar, temadagar och seminarier. I basutbudet på museet finner du verk från bland annat Halmstadgruppen, Olle Baertling, Lotta Antonsson, Sven X:et Eriksson och Roj Friberg.samlingarna

Museiföreningen

Hallands museiföring grundades 1886 av fabrikör Alfred Wallberg tillsammans med andra välbärgade män. Avsikten med föreningen var att samla in föremål från en bortglömd tid och sedan visa upp det för allmänheten i en utställningslokal. Verksamheten bedrevs ideellt tills Erik Salvén anställdes 1928. Salvén lyckades få igenom bygget av ett nytt museum år 1933, idag känt som Hallands konstmuseum och som finansierades av det statliga lotterimedlet.

Museiverksamheten bedrevs på länsbasis med en landsantikvarie i ledningen fram till 1979. Dåvarande Varbergs museum bildade stiftelsen tillsammans med Hallands länsmuseer. Skänkta föremål, fonder, samlingar och fastigheter skänktes av Hallands museiförening för att ge stiftelsen rollen som stödjare och främjare av museet.

Samlingarna

Där finns 4 kategorier av konst som museet har samlat in sedan starten år 1886. Det är bildkonst, design- och formgivning, kyrklig konst och folkkonst. Museet har även ett stort stickarkiv, då detta var ett sätt att försörja sig i Halland från 1600-talet till början av 1900-talet. Detta är viktigt för den Halländska historian, därför har museet valt att ha ett stickarkiv för att kunna berätta berättelserna och visa historian om stickningen i Halland. En del utav basutbudet i stickarkivet kommer från handstickaren och formgivaren Britt-Marie Christofersson.

Textilier är också något Hallands Konstmuseum har utställningar på, för att kunna visa upp och lära oss om de olika material och dräkter vi människor burit under åren. Dessutom visas verktygen och all dess innehåll som användes för att skapa de olika textilerna. Arkeologi erbjuds även på museet, vilket hjälper oss att lära oss mer om våra förfäder. Det finns framförallt många fina föremål från Bronsåldern, vilket inte är en överraskning då där finns många gravhögar från den perioden i Halland. Dessutom finner du föremål från Järnåldern.

Bildstationen

På museet finns bildstationen, där Hallands konstmuseum har en stor samling av fotografiskt material. Det kan vara diabilder, fotokopior, vykort och så vidare. Där finns totalt runt 100 000 bilder registrerat varav ungefär 20 000 av bilderna är från Halmstad. Bildstationen är driven i samverkan av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun. Detta för att göra det enkelt för såväl privatpersoner som föreningar att hitta information eller få hjälp med sin forskning eller nyfikenhet. Det går bra att ta fotokopior. Dessutom finns även ett arkiv med olika dokumentationer, recept, berättelser, med mera från de olika tidsperioderna.

Samarbeten

Det beräknas finnas runt 2 000 samlingar på museet. Genom Svea Larssons donationsfond, får museet omkring 2 miljoner varje år. Detta gör det möjligt för museet att kunna köpa in konst och konstverk med framförallt halländskt ursprung. Museet har även ett samarbetsavtal tillsammans med Baertlingstiftelsen, vilket innebär att Baertlings verk var flyttade från Stockholm till Hallands Konstmuseum. Detta hjälper till att sprida kunskap om Olle Baertling och hans verk, samtidigt som chansen ges till duktiga konstnärer att kunna ta del utav Baertlings stipendium. Då Baertling föddes i Halmstad och är en av de konstnärer som har haft störst spridning internationellt är detta ett viktigt samarbetsavtal för Hallands Konstmuseum. Detta så att Baertlings konst förvaras på en säker plats, kan forskas om och dessutom sprida kunskap om hans liv och verk. Baertlingstiftelsen förfogar 200 oljemålningar, 40-tal skulpturer, arkiv, textiler och grafik som är skapade av Baertling.

Pedagogik och konst

Hallands Konstmuseum erbjuder även skolor och barn att komma och leva ut deras fantasier. Genom ett pedagogiskt sätt, visa och berätta om historia och konst samtidigt som barnens kreativitet flödar genom eget skapande. Stadsvandringar erbjuds även, så att du kan lära dig mer om Halland, om husen och människorna från förr till nu, hur de klädde sig, vad man jobbade med och så vidare.