Information om Museiföreningen

En av grundarna var Alfred Wallberg som tillsammans med andra framstående personer i Halmstad alltså ville få igång en verksamhet för att visa allmänheten och bevara de kulturskatter som finns i Halland med omnejd. Landshövdingen har sedan denna tid alltid varit ordförande i föreningen, och leds idag av Lena Sommestad, politiker och professor i ekonomisk historia.

Ett nytt museum byggs

MuseiföreningenFöreningen bedrev ideell verksamhet fram till 1926 då Erik Salvén fick i uppdrag att skapa ett regionalt museum. Han agerade som både museichef och landsarkivarie för museiföreningens räkning, vilket var något nytt för Halland. Museet har huserat på Norre Port och hade för avsikt att bedriva verksamheten i Kirsten Munks hus innan man bestämde sig för en ny byggnad på Tollgatan, som idag är Hallands konstmuseum och numera navet i Hallands kulturverksamhet, en stiftelse där även det kulturhistoriska museet i Varberg och Kulturmiljö Halland ingår.

Idag är museet främst inriktat på konst. Den vackra byggnaden vid Nissan har anrika traditioner då museet är byggt efter skisser av Ragnar Hjort på 1930-talet, en arkitekt som gjort sig känd för andra framstående byggnader i Stockholm som Tekniska Museet, Nobelstiftelsens hus och renovering av Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Naturligtvis finns här konstverk av medlemmarna i Halmstadgruppen, en berömd skara som faktiskt gjorde surrealismen känd i Sverige även då många av gruppens medlemmar var kubister och målade med motiv från den halländska kusten. Konstverk av Stellan Mörner, Axel och Erik Olson och Esaias Thorén finns alltså representerade på muséet, men även andra framstående konstnärer med kopplingar till Halland som Olle Baertling, Sven X Ericson och Gösta Adrian Nilsson.

Med satsning på framtiden

Museet har nyligen stängt för omfattande renoveringar och öppnar först 2019 igen. Ett genomgripande arbete då hela museet töms och flyttar till Slottsmöllan. Med en ny tillbyggnad kan all konst få plats och även innefatta utställningssalar, men det ska även finnas ett nytt café i museets entré. Vi kommer fortfarande att kunna se en del av samlingarna i Varberg hos den kulturhistoriska motsvarigheten i samband med olika utställningar. Givetvis kommer Hallandsgården att finnas till hands för olika projekt framförallt under sommaren, men då museet öppnar igen kommer det säkerligen att bli ett av Sveriges främsta kulturutflyktsmål.

Ett tips är att under tiden besöka Kvarteret Baertling som Hallands konstmuseum har hanterat för kommunens räkning. Olle Baertling växte upp i Halmstad men blev sedermera ett stort namn på den internationella konstscenen. Högskoleområdet är numera uppkallat efter Halmstadkonstnären och här går det att boka en guidad visning för grupper. Vad man då får se är flera skulpturer och utsmyckningar kring högskolan och flaggspelet med Baertlings målningar.

Museiföreningens insatser

Museiföreningens verksamhet består idag av att agera stöd för all museiverksamhet i Halland. Alla föremål som har kommit in eller köpts under åren i form av fastigheter och samlingar har man donerat till stiftelsen. Framförallt har föreningen haft ett viktigt arbete i att bevara och hindra rivningar av kulturhistoriskt intressanta byggnader, vilket vi kan se resultatet av på flera håll i Halmstad och på Hallandsgården.

Att gå med i föreningen innebär att du får fritt inträde till museerna i Halmstad och Varberg, 15 % rabatt i museibutiken i Halmstad samt vara med på det årliga årsmötet i form av en utflykt. För en summa av 150 kronor kan du alltså stödja kulturverksamheten i Halland och besöka museerna hur ofta du vill.

Museiföreningens historia är starkt knuten till Halmstad och Hallands historia som kulturbevarare, icke att förglömma verksamheten i Varberg och den medeltida skatten Varbergs fästning som även ingår i museiföreningens uppdrag. Även fästningen har nyligen rustats upp och Halland kommer alltså ha två renoverade museer i toppklass när 2020-talet inleds.